't Craeyenest
Het Roosendaalse Shantykoor
Vlag NL

Privacyverklaring


Wettelijke Contactgegevens:

Shantykoor ’t Craeyenest
Eendenberg 12
4708ER Roosendaal
KvK: 20116534
Scheepsarchivaris Gegevensbescherming: Jan Wagemans
Web: https://www.craeyenest.nl
Tel: 0165-565034
e-mail: secretaris@craeyenest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Shantykoor ‘t Craeyenest verwerkt persoonsgegevens van zijn of haar leden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achter- naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over activiteiten
• Foto

‘t Craeyenest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Ledenadministratie
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
• Om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Shantykoor ‘t Craeyenest bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens   Bewaartermijn

Personalia                 Zo lang je lid van ’t Craeyenest bent
Adres                        Zo lang je lid van ’t Craeyenest bent
Enzovoort                 Zo lang je lid van ’t Craeyenest bent

Delen van persoonsgegevens met derden:

Shantykoor ‘t Craeyenest verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Shantykoor ‘t Craeyenest gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebben ze het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Shantykoor ’t Craeyenest.
Leden kunnen een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van hun persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van hun toestemming of bezwaar op de verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar secretaris@craeyenest.nl.
Shantykoor ‘t Craeyenest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Shantykoor ‘t Craeyenest neemt de bescherming van persoons gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretaris@craeyenest.nl

Shantykoor ‘t Craeyenest heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

• Persoons gegevens staan alleen op het Leden deel van de website.
• Gegevens staan op één PC met beveiligingssoftware, zoals een (Norton) virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
• E-Mail wordt alleen via BCC verzonden.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 15 juni 2019 tot nader order.
plaatje van decoratief golfje